YLEISET EHDOT

1. Tervetuloa verkkosivullemme www.aletalo.fi
1.1 Aletalo.fi:n verkkosivullamme Te voitte asiakkaana (jäljempänä “Te”) ostaa myymiämme tuotteita.
1.2 Kaikki tuotteet tarjotaan näiden yleisten ehtojen (“Yleiset Ehdot”) mukaisesti, joihin kehotamme Teitä tutustumaan tarkasti.
1.3 Mikäli Te käytätte verkkosivuamme ja/tai ostatte tuotteita osoitteesta www.aletalo.fi, olette velvollinen noudattamaan näitä Yleisiä Ehtoja, jotka sääntelevät verkkosivun käyttöä ja ostojanne. Ennen kuin kauppa voidaan toteuttaa, olette velvollinen antamaan yhteystietonne. Ennen kauppaa Teitä kehotetaan myös tutustumaan tarkasti näihin Yleisiin Ehtoihin sekä hyväksymään niiden sisällön. Yleiset Ehdot ovat milloin tahansa luettavissa, tulostettavissa tai paikallisesti tallennettavissa osoitteessa www.aletalo.fi.

2. Näin tilaatte osoitteesta www.aletalo.fi

2.1 Valitkaa haluamanne tuote ja lisätkää se ostoskoriin painamalla "Lisää koriin"-painiketta. Kun olette valmis maksamaan ostoskorissa olevat tuotteet, niin painakaa "Siirry maksamaan"-painiketta. 
2.2 Ilmoittakaa pyydetyt tiedot.
2.3 Valitkaa maksutapa ja maksakaa ostokset.
2.4 Vahvistamalla hyväksytte Yleiset Ehdot painamalla “Siirry maksamaan” -painiketta ja annatte sitovan ostotarjouksen kyseessä olevasta ostoksesta. Mikäli kaikki tiedot täsmäävät ja kaupan edellytykset täyttyvät hyväksyy aletalo ostotarjouksen lähettämällä Teille vahvistuksen. 
2.5 Tuotteen kauppa syntyy vain ja ainoastaan siinä yhteydessä kun aletalo rekisteröi Teidän maksunne. Mikäli maksu ei ensimmäisellä yrityksellä onnistu (esim. mikäli tilillä ei ole katetta, luottokorttinumero on virheellinen tai luottokortin luottoraja on ylittynyt), ei kauppaa synny.
2.6 Tietyn tuotteen myynti tai tarjous tapahtuu rajoitetun ajan sisällä ja aletalo määrittelee jokaisen tarjouksen ehdot erikseen. Tarjousajan päättymisen jälkeen ei ole enää mahdollista ostaa tuotetta alennettuun hintaan.

3. Peruuttamisoikeus

3.1 Teillä on kuluttajana oikeus perua ostonne neljäntoista päivän kuluessa yllä kuvatusta kaupan vahvistuksen vastaanottamisesta. Jos kyseessä on aletalon toimittama tuote, tulee teidän palauttaa tuote teille erikseen sähköpostilla ilmoitettavaan osoitteeseen. Tilauksen peruuttamisesta veloitamme 40 prosenttia tilauksen hinnasta sopimusrikkomuskustannuksena meille aiheutuneista kuluista.

3.2 Aletalo ei vastaa palautuksesta aiheutuneista postituskuluista. Mikäli Te olette käyttäneet peruuttamisoikeuttanne ja lähettäneet tuotteen takaisin kohtuullisen ajan kuluessa, aletalo palauttaa Teidän tuotteesta maksamanne summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun saimme tiedon peruuttamisoikeutenne käyttämisestä.
3.3 Pyydämme Teitä huomioimaan, että peruuttamis- eikä palautusoikeutta ole mahdollista käyttää sen jälkeen, kun olette käyttäneet tuotetta jos tuotteessa ei ole vikaa. Tuote tulee palauttaa alkuperäispakkauksessa.

3.4 Kuluista, jotka aiheutuvat yrityksellemme toimituksista, jotka on jätetty noutamatta postista perimme 40% lähetyksen ja postikulujen arvosta. Tällaisessa tapauksessa sopimus raukeaa ja maksusuoritukset palautetaan em. sanktiomaksulla vähennettynä.


4. Vastuunrajoitus
4.1 Aletalolla ei ole näiden Yleisten Ehtojen mukaisen nimenomaisen korvausvelvollisuuden lisäksi mitään velvollisuutta korvata Teille mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että tuote ei vastaa odotuksianne taikka vahinkoa, joka johtuu muista tuotteisiin tai Teidän www.aletalo.fi:n käyttöön liittyvistä olosuhteista. Aletalo ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita.
4.2 Aletalo ei vastaa mahdollisista kirjoitus- ja/tai painovirheistä www.aletalo.fi -sivustolla ja pidättää oikeuden muuttaa verkkosivulla olevaa aineistoa ja tietoja. Te vastaatte itse verkkosivun käyttämiseen tarvittavasta teknisestä laitteistosta ja ohjelmistosta, esim. pääsystä Internetiin, verkkoselaimesta, sähköpostista jne.
4.3 Vaikka pyrimme tarjoamaan palveluitamme ilman teknisiä häiriöitä, voivat erityisesti huoltotoimenpiteet, jatkokehitys ja/tai muut häiriöt tai katkokset rajoittaa Teidän mahdollisuuttanne käyttää www.aletalo.fi -sivustoa tai ajoittain estää sen. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista, että tietoja menetetään. Aletalo ei vastaa palveluiden saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Aletalo pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan.
4.4 Te olette itse vastuussa kaikista tiedoista, jotka jaatte tai kirjoitatte verkkosivun yleisille osioille sekä siitä, että Teillä on kaikki tarvittavat oikeudet jakaa kyseiset tiedot. Aletalolla on oikeus poistaa tietoja, jotka on kirjoitettu verkkosivun yleisille osioille sekä kirjoituksia tai julkaisuja, jotka aletalo katsoo loukkaaviksi, sopimattomiksi tai jotka muuten rikkovat näitä Yleisiä Ehtoja tai soveltuvaa lakia. Mikäli Te havaitsette tämän kohdan mukaisia tietoja verkkosivulla, pyydämme teitä ilmoittamaan niistä aletalolle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@aletalo.fi

4.5 Aletalo ei vastaa postin eikä kuljetusyhtiöiden esteistä kuljetuksessa.Tilaus toimitetaan force majeure -varauksin joita ovat muunmuassa työnseisaus tai lakko kuljetusyhtiössä tai postissa. Aletalo ei suorita hyvitystä edellämainittujen esteiden takia myöhässä toimitetusta tuotteesta.

 

5. Reklamaatio
5.1 Mikäli tuotteen tarjoamisen yhteydessä esiintyy ongelmia, pyrkii aletalo ratkaisemaan ongelman. Edellä mainituissa tilanteissa voitte lähestyä meitä lähettämällä reklamaation sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@aletalo.fi
5.2 Mikäli Te ette ole tyytyväinen aletalon reklamaation hoitoon, on Teillä myös mahdollisuus ottaa yhteyttä Kuluttajariitalautakuntaan, jonka postiosoite on PL 306, 00531 Helsinki.

 

6. Immateriaalioikeudet
6.1 Aletalo ja sen yhteistyökumppanit pidättävät kaikki immateriaalioikeudet kaikkeen www.aletalo.fi -sivustolla tarjottavaan tietoon sekä julkaistuun sisältöön, tietoon, kuviin, videoihin ja tietokantoihin (jäljempänä “Suojattu Omaisuus”).
6.2 Suojatun Omaisuuden muuttaminen, monistaminen, julkistaminen, toimittaminen kolmannelle osapuolelle ja/tai hyödyntäminen on siksi nimenomaisesti kiellettyä ellei aletalo tai kyseessä oleva yhteistyökumppani ole antanut sille etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

 

7. Henkilötietojen käsittely
7.1 Ostamalla tuotteen Te annatte suostumuksenne sille, että aletalo käsittelee henkilötietojanne (sisältäen esim. etu- ja sukunimen, osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen) Teidän kanssa tapahtuvaa yhteydenpitoa ja Teille tapahtuvaa tarjousten markkinointia (esim. erityistarjouksista ja aletalon uutuuksista) varten. Henkilötietoja käytetään myös mm. markkina- ja asiakasanalyysien, liike- ja toimintatapojen kehittämisen, tilastoinnin sekä riskinhallinnan tausta-aineistona. Kaikki henkilötietojen käsittely suoritetaan henkilötietolain ( 523/1999) mukaisesti.
7.2 Teillä on aina syytä ilmoittamatta mahdollisuus perua suostumuksenne henkilötietojen tulevan käytön osalta. Mikäli Te haluatte perua suostumuksenne, tulee se tehdä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@aletalo.fi
7.3 Suostumuksen perumisen jälkeen aletalo ei käytä henkilötietojanne muihin käyttötarkoituksiin kuin asiakassuhteen hallinnointiin.
7.4 Te voitte myös maksutta kerran vuodessa kirjallisesti pyytää aletalolta tietoa siitä, mitä Teitä koskevia henkilötietoja aletalo käsittelee. Kyseisen pyynnön tulee olla Teidän omakätisesti allekirjoittama ja se tulee lähettää teille pyynnön yhteydessä sähköpostitse ilmoitettavaan osoitteeseen.


8. Evästeet
8.1 Tämä verkkosivusto sisältää nk. evästeitä. Sähköisen viestinnän tietosuojalain ( 516/2004) mukaan evästeitä sisältävän verkkosivun käyttäjälle on ilmoitettava evästeiden olemassaolosta, evästeiden käyttötarkoituksesta sekä annettava tietoa siitä, kuinka evästeiden käyttö estetään
8.2 Verkkosivulla www.aletalo.fi käytetään nk. istuntoevästeitä. Istuntoevästeitä käytetään Teidän valitsemien palveluiden käsittelyä varten, esimerkiksi mikäli Te ostatte tuotteen. Istuntoevästeet häviävät kun Te suljette selaimenne kun taas tavalliset evästeet tallentuvat pidemmäksi aikaa Teidän tietokoneelle. Mikäli Te ette hyväksy evästeiden käyttöä tällä verkkosivulla, voitte muuttaa verkkoselaimenne asetuksia siten, että tietokoneenne ei ota vastaan evästeitä. Tarkemman ohjeistuksen osalta viittaamme kyseessä olevan selaimen valmistajan antamiin ohjeisiin. Pyydämme huomioimaan, että tietyt verkkosivun toiminnot eivät toimi, mikäli evästeiden käyttö estetään.

 

9. Yleistä
9.1 Aletalo voi milloin tahansa muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja, esimerkiksi täyttääkseen juridisia vaatimuksia tai toteuttaakseen toiminnallisia muutoksia. Voimassa olevat Yleiset Ehdot ovat aina Teidän saatavillanne osoitteessa www.aletalo.fi.
9.2 Mikäli Te ette hyväksy näitä Yleisiä Ehtoja, ette ikävä kyllä enää voi hyödyntää palveluitamme. Mikäli näissä Yleisissä Ehdoissa olevat yksittäiset ehdot olisivat pätemättömiä tai osapuolten väliset sopimukset kokonaan tai osittain olisivat pätemättömiä, ei sillä ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen.

 

10. Soveltuva laki ja riita-asiat
Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

11. Tuotteen toimitus

Tuote lähetetään aina Teidän ilmoittamaanne Postin (Itella) toimipisteeseen tai Tullipostiin, josta Teille tulee saapumisilmoitus ja josta Teidän tulee se noutaa tai vaihtoehtoisesti jos tuote on tarpeeksi pieni, niin se toimitetaan suoraan postilaatikkoosi.

Tuotteen hintaan sisältyy yleensä käsittely- ja toimituskulut muttei mahdolliset tullimaksut.

Tuotteet toimitetaan viikon-kuukauden sisällä tilauksesta.

 

12. Maksun palautus

Suostutte siihen, että maksunpalautus tehdään käyttämiemme maksunvälittäjien kautta ja suostutte rekisteröitymään maksunvälittäjän käyttäjäksi tarvittaessa.